Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Situasjonsplan

    Målet for denne oppgaven er å bruke målestokk og pytagoras til å stikke ut et hus på anvist plass.

    Planet er skissert på tegningen under.

    Illustrasjon: Per Halvor Sjulstad

    Aina Fardal - 14.05.2013 01:14