Search page

Søket fant 2 resultater på 0.042 sekunder.

Søkeresultater

  1. How To Build A Shed - Part 3 Building & Installing Rafters

    Shannon from http://www.house-improvements.com/shed shows you how to build a shed from start to finish. This video shows how to build the rafters for the roof.

    Torleif Sleveland - 02.12.2013 14:00

  2. Tiling and grouting - Building and Construction

    I dette opplegget øves elevenes evne til å ta imot muntlig instruksjon og å presentere en arbeidsprosess. Elevene bruker engelske ord og faguttrykk mens de demonstrerer hvordan flislegging og fuging foregår. Denne muntlig/praktiske presentasjonen foregår i byggverkstedet, mens elevenes forarbeid gjøres i klasse/grupperom i fellesskap og individuelt og ved øving hjemme.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2012 08:31