Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Matematikk og HMS

    Elevene ska beregne dagmulkt målt i promille og utgifter i forbindelse med sykefravær.

    Hensikten med oppgaven er at elevene lærer å regne med promille og får innsikt i sykelønnsordningen.

    marit.aagesen - 03.10.2013 11:03