Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sikting og klassifisering av jord/sand

    Utføre sikting/veiing av jord/sand og utføre de utregninger og kalkulasjoner som naturlig følger med.
    Oppgaven utføres i nært samarbeid med programfagslærer, som har ansvar for de programfaglige sidene
    ved oppgaven.

    magmor - 09.04.2014 09:41