Search page

Søket fant 2 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. " I chose to look the other way"

    Undervisningsopplegget har fokus på HMS. Utgangspunktet er diktet "I chose to look the other way" av Don Merrill som er et forståelig og konkret dikt. Diktet er basert på en sann historie. Opplegget inkluderer ordinnlæring og forståelse av innholdet ved hjelp av kahoot-quizer og film (10 min). Elevene skal deretter skrive en tekst der de gjør diktet om til en fortelling.

    Lisbeth Andersland - 23.04.2014 15:21

  2. HES-project

    Mini-prosjekt om HMS i BAT-faget. Elevene skal i løpet av en to-ukers periode (4x45 min) arbeide parvis med relevante problemstillinger knyttet til HMS. Prosjektet tar også sikte på å innlære et relevant vokabular for yrket. Prosjektet fremføres muntlig.

    Mariann Svendsen - 31.01.2014 10:30