Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. HES-project

    Mini-prosjekt om HMS i BAT-faget. Elevene skal i løpet av en to-ukers periode (4x45 min) arbeide parvis med relevante problemstillinger knyttet til HMS. Prosjektet tar også sikte på å innlære et relevant vokabular for yrket. Prosjektet fremføres muntlig.

    Mariann Svendsen - 31.01.2014 10:30