Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. HMS translation

    Eleven skal oversette et tilfeldig HMS-datablad til engelsk, og i tillegg lage en ordliste over de programfag-spesifikke termene som er brukt i databladet.

    anny8@vaf.no - 03.02.2016 15:25

  2. Log translation

    Eleven skal oversette prosjektlogg fra verkstedet til engelsk.

    anny8@vaf.no - 03.02.2016 15:31