Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Behandling av spesialavfall og miljøgifter på bilreparasjon

    Ei samarbeidsprosjekt i faga dokumentasjon og kvalitet, engelsk og norsk. Elevane skal få kunnskap om kva spesialavfall ein finn på ein verkstad og korleis denne skal handsamast. Elevane skal også lage ei liste over spesialavfall på engelsk med norsk oversetting. Dei skal også kunne utarbeide ein plan for korleis dei vil handsame spesialavfall på ein verkstad. Dette skal presenterast munnleg.

    brinor - 25.04.2013 11:29