Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Handel over landegrenser - TIP

    Elevene skal bruke engelsk til å skrive en instruksjon til handel over landegrenser. Målet er at elevene skal lære seg regler ved handel med andre land, og kunne uttrykke dette på engelsk- noe som er høyst relevant i arbeidslivet.

    Mariann Svendsen - 17.11.2013 11:57

  2. Modellskip (TIP)

    Mål for undervisningsopplegget: Elevene skal bygge og male et modellskip. Arbeidsprosessen skal dokumenteres på engelsk i en arbeidslogg, samt presenteres for klassen og faglærere.

    Mariann Svendsen - 16.06.2014 11:00