Search page

Søket fant 1 resultat på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. The hand tools a mechanic needs

    Grunnleggende ferdigheter: I dette undervisningsopplegget fokuseres det på ordforråd som grunnlag for muntlig arbeid og skriftlige tekster.

    By M338 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

    Julia Day - 14.05.2013 10:58