Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Being a Welder

    Elevene skal jobbe med en tekst om sveise intervju og annen informasjon om yrket. Aktiviteten Role-reading er inspirert av «Cooperative Learning». I tillegg skal elevene jobbe med begreper innenfor ansvar og ferdigheter innenfor sveiseyrket. Elevene jobber med lesing av fagtekst, ordinnlæring og eventuelt skriving av informativ tekst.

    Opplegget skal enten føre til en kort informasjonsbrosjyre eller en muntlig fremføring som kan vises til elever fra 10. klassetrinn som er på besøk.

    kirth060866 - 30.01.2014 10:53