Search page

Søket fant 1 resultat på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesretting av engelsk på TIP: Writing a Report

    Dette undervisningsopplegget bygger på loggskriving på engelsk. Undervisningsopplegget bør gå over noen uker, ca 20-30 min ukentlig; resultatet blir bedre når man bruker tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori. 

     

     

    Torleif Sleveland - 09.02.2015 18:00