Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Word Search Puzzles

    Ei nettside som har mange word puzzles (nokre har mange ord, andre færre). Mange av puslekryssa er relaterte til generelle engelskspråklege tema, men mange er også nyttige innanfor yrkesretta engelsk (t.d. Computer Jargon, Tools, Restaurant etc.). Det er løysingsforslag til alle puslekryssa. Skroll ned på sida, og finn det du treng!

    kribef - 31.07.2013 10:22

  2. Varmepumpe – måling av varmefaktor

    Ved å klikke på denne lenka finner du en enkel demonstrasjonsmodell for målinger på liten varmepumpe med tilhørende oppgaver.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 14.07.2013 09:16