Search page

Søket fant 6 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Modellskip (TIP)

    Mål for undervisningsopplegget: Elevene skal bygge og male et modellskip. Arbeidsprosessen skal dokumenteres på engelsk i en arbeidslogg, samt presenteres for klassen og faglærere.

    Mariann Svendsen - 16.06.2014 11:00

  2. Milling - Turning - Drilling (Outline)

    Milling - Turning - Drilling (Outline)

    Truls Marius Sverd - 08.04.2014 11:30

  3. Photo story from "PTF-work"

    Selvstendig tverrfaglig oppgave som eleven jobber med i løpet av, for eksempel, en to-ukers PTF-periode.

    lisbeham@vfk.no - 10.02.2015 09:49

  4. ATV-prosjekt, Vg1 TIP, Godalen vgs.

    Elevene på TIP, Godalen VG1, lager ATV'er i løpet av vår-terminen. Prosjektet skaper mye engasjement og et uvanlig gruppefokus. Fellesfagene hadde en mulighet for å henge seg på dette engasjementet med å yrkes- og praksisrette. For de ulike aktivitetene i norsk og engelsk, se lenkene under. 

    For detaljer om ATV bygging må man henvende seg til TIP på Godalen.

    Torleif Sleveland - 10.02.2015 13:01

  5. HMS på verkstedet. Engelsk og TIP samarbeid

    Et felles startprosjekt omkring helse miljø og sikkerhet innen TIP og engelsk der elevene både skal få en grunnleggende innføring i viktigheten av HMS innen eget programfag og lære viktige begreper innen det samme temaet i engelskfaget. Målet er også at elevene skal være i stand til å bruke engelskfaget både muntlig og skriftlig for å beskrive områder innen eget utdanningsprogram.

     

    Opplegget kan tilpasses og endres for å kun være muntlig/ munne ut i muntlig prosjekt og/ eller i tillegg levere en skriftlig oppgave. 

    litlell87@gmail.com - 17.11.2015 15:52

  6. Tverrfaglig arbeid med motorblokk

    Tverrfaglig samarbeid med engelsk, norsk, matematikk og naturfag med utgangspunkt i tekniske tjenester Vg1, TIP.

    Læringsmål fra alle nevnte fag. Muntlige og skriftlige øvelser og vurdering.

    Lærer Michelle Weme - 19.02.2014 14:20