Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Handel over landegrenser - TIP

    Elevene skal bruke engelsk til å skrive en instruksjon til handel over landegrenser. Målet er at elevene skal lære seg regler ved handel med andre land, og kunne uttrykke dette på engelsk- noe som er høyst relevant i arbeidslivet.

    Mariann Svendsen - 17.11.2013 11:57