Search page

Søket fant 3 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Buying a Used Car

    Muntlig og skriftlig engelsk:

    Rollespill og skriving

    Elevene skal jobbe parvis der den ene er kunde og den andre er bilmekaniker. Kunden trenger råd om hvilken bruktbil han bør kjøpe. Bilmekanikeren kommer med anbefalinger.

    Etter dialogen skal det skrives en kort oppsummering hvor begge forklarer hva de velger og hvorfor.

    kirth060866 - 14.05.2013 12:15

  2. Restoring a car

    Restoring a car can be fun, but it is also hard work. You need to search for new or old parts. Some of the parts you need may be expensive. You may start up with an old wreck and end up with a beautiful car. Some parts need to be changed, and some only need a good cleaning.

    Julia Day - 14.05.2013 11:58

  3. What is it really like, being a car mechanic?

    Elevene skal jobbe med en tekst om bilmekanikeryrket. I denne teksten er det både et intervju og annen informasjon om yrket. Aktiviteten Role-reading er inspirert av «Cooperative Learning».

    I tillegg skal elevene jobbe med begreper innenfor ansvar og ferdigheter i bilmekanikeryrket.

    Opplegget skal enten føre til en kort informasjonsbrosjyre eller en muntlig fremføring som kan vises til elever fra 10. klassetrinn som er på besøk.

    kirth060866 - 11.11.2013 14:40