Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Masse av planbord/sveisebord

    Elevene skal måle opp et planbord/sveisebord på verkstedet, for deretter regne ut areal, volum og masse av bordet. De må selv bestemme hva som er hensiktsmessig måleredskap.

    I tillegg skal de regne ut volum av et prisme og en sylinder.

    annkl4 - 10.02.2015 11:35