Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Matematikk i produksjon


    Foto: Torkil Skogestad (C)

    Tverrfaglig prosjekt på TIP mellom fagene dokumentasjon, produksjon og matematikk. Matematikklærer bruker ekstra timer til dette, og alt arbeid foregår i tilknytning til elevenes verksted. Oppgaven passer midt i vårhalvåret, og har som overordnet målsetting å gi elevene en helhetlig forståelse for fagene, og spesielt matematikken som verktøy i produksjon.

    evada - 25.03.2014 21:56