Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Produksjonsplanlegging verktøykasse - matematikk og TIP

    Tverrfaglig oppgave i samarbeid med programfaglærer TIP. Oppgaven tar utgangspunkt i forarbeid til produksjon av verktøykasse, men ethvert forarbeid til produksjon som involverer matematiske beregninger kan være utgangspunkt for samarbeid på tvers av fagene.

    magmor - 07.01.2014 13:14