Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesretting av norsk på TIP: instruks skriftlig og muntlig

    Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret.no, hvor formål for skrivingen vektlegges mer enn i den typiske skoleskrivingen. Det faglige innholdet kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori. Det er skriftlige ferdigheter som er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan være muntlige.

    Torleif Sleveland - 09.02.2015 16:19

  2. Munnleg presentasjon av eit metall

    Elevane får ansvar for kvart sitt metall som dei skal lage ein presentasjon om. Presentasjonen må innehalde følgjande: Førekomst, tilverknad, historie, bruksområde og HMS. Sluttproduktet er ei munnleg framføring for resten av klassa.

    Roy-Olav T. Øien - 07.05.2013 14:58