Search page

Søket fant 1 resultat på 0.045 sekunder.

Søkeresultater

  1. Stasjonsopplæring for repetisjon TIP

    Dette opplegget er ment som en repetisjon på temaer som er gjennomgått tidligere. Stasjonene er måling med skyvelær, toleranser og pasninger, festemetoder, gjenger, tiltrekking med moment. Fellestema for alle stasjoner er å bli bedre kjent med verkstedhåndboka og se sammenheng mellom teori og praksis.

    Det er beskrevet hvilket utstyr som skal være på hver stasjon. Det ligger også spørsmålsark på stasjonene som skal besvares og leveres inn.

    Det ligger inne noen spørsmål som ikke har sammenheng med faget, dette for at elevene skal undre seg over spørsmålene.

    magnemydland@gmail.com - 10.12.2014 18:24