Search page

Søket fant 9 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Dreieøvelse 1

    Tar utgangspunkt i dreieøvelse fra maskinverksted!

    Lærer bør ha kjennskap til tip-faget, eventuelt samarbeide med programfaglærer:

    • tegning, dokumentasjon
    • matematikk
    • produksjon

    roabe - 27.03.2014 11:55

  2. Photo story from "PTF-work"

    Selvstendig tverrfaglig oppgave som eleven jobber med i løpet av, for eksempel, en to-ukers PTF-periode.

    lisbeham@vfk.no - 10.02.2015 09:49

  3. Turning and the lathe: Basic vocabulary and oral presentation with strategies

    When you have finished this lesson you should know:

    • What is driving the lathe and the basic principles of turning
    • How the lathe holds and rotates the workpiece
    • How the lathe holds and moves the cutting tool

    The student should be able to:

    • explain the main parts of the lathe
    • how the lathe works and the turning process
    • explain how they made an assignment in the workshop

    Torleif Sleveland - 13.05.2013 17:35

  4. Yrkesretting av norsk på TIP: loggskriving

    Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret, hvor formål for skrivingen vektlegges (se fil og lenke under). Logger brukes ulikt i ulike bransjer: som nødvendig informasjon i skiftarbeid innen helsesektoren, og som grunnlag for arbeidsprosess og faktura i industri og håndverk.

    Undervisningsopplegget bør gå over 4-12 uker, ca 20-30 min ukentlig; resultatet blir bedre når man bruker mer tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori.

    Torleif Sleveland - 09.02.2015 11:25

  5. Automatisert vanningsanlegg basert på solcelle-energi

    Innhold

    Planleggingsdel:

    • Innkjøp (karsefrø, 20 frø per gruppe)
    • Klargjør spesifikkasjonene/ønska sluttprodukt
    • Materialliste
    • Fremdriftsplan
    • (grupper på 3-4 elever?)

    Gjennomføringsdel

    TIP:

    • lage kar der planten skal vokse
    • brakett (festeskinner)
    • montere systemet
    • vanntank

    Elektro:

    • programmering og kopling (PLS, pumpe, batteri/forsyning)

    Naturfag:

    Anders Melling - 17.11.2015 14:06

  6. TIP logg, rapport og instruks med vurderingsskjema og skriverammer

    Dette undervisningsopplegget går over tolv uker, men kan gjøres på kortere tid dersom man ønsker det. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom norsk, engelsk og om mulig programfagene produksjon og dokumentasjon og kvalitet.

    Torleif Sleveland - 21.10.2014 14:45

  7. Fillet Welding Tutorial / Kilesveis-video med spørsmål

    Interaktiv video-oppgave om kilesveis til TIP elever. / An engaging video about fillet welding, with various questions embeded. 

    Gunta Dale - 08.02.2016 17:00

  8. Tilhengerlås / A Trailer Hitch Lock

    Læringsoppdrag "Tilhengerlås" i sammenføyning innneholder både norsk og engelsk-oppgaver. Vurdering skal gis i begge fag: programmfag og engelsk.

    Gunta Dale - 09.02.2016 00:24

  9. Solovn

    Elevene skal bygge en modell av en solovn i papp og aluminiumsfolie. Denne skal testes ut (naturfag). Når modellen er godkjent, skal elevene bygge prototype på verkstedet (programfag).

    Foto: Erik Burton. Lisens: CC by. Kilde: flickr.com

    Julie Bjørnstad - 17.02.2017 14:35