Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Lærerens bil - omkretsen av en sirkel

    Elevene skal regne ut hvor mange ganger hjulet til lærerens bil må gå rundt for at bilen (evt. sykkelen, mopeden) skal bevege seg en gitt avstand. Bilen bør også dyttes den gitte avstanden, slik at elevene kan se at utregningen stemmer overens med virkeligheten.

    Elevene skal deretter arbeide med noen oppgaver der de ser på sammenhengen mellom bilens hastighet, hjulets omdreiningshastighet og dekkets diameter. Opplegget kan knyttes opp mot formelen for skjærehastighet.

    Kristine Lohne - 17.03.2014 16:36