Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Konisitet - begrepstrening

    Elevene skal arbeide med begrepet konisitet ved å gjøre målinger på forskjellige gjenstander som er formet som en konus og beregne konisiteten.

    Foto: Kristine Lohne

    Kristine Lohne - 12.06.2013 19:47