Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Traktorlodd

    Oppgaven går ut på å beregne volum, vinkler, vekt og høyde, i dette eksempelet et traktorlodd. Ut fra grunnskisse skal det beregnes høyde på lodd som skal ligge i bunnen i kassen. Dette loddet skal veie 200 kg. Elevene står fritt i å velge mellom jern og bly(egenvekt finnes i verkstedhåndboka). 

    vvestoel@gmail.com - 06.02.2018 19:25