Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Varmepumpas funksjon og montering - Naturfag - NDLA

    Arbeidsoppdrag, Oppgave: Fornybare energikilder vil være en viktig del av framtidens energiforsyning. Hovedutfordringen i årene som kommer, vil være å bytte ut fossile energikilder med fornybar energi. Ikke minst er det viktig å finne fram til energismarte måter å varme opp hus og bygninger på. Varmepumpe er en slik smart måte å utnytte fornybar energi på. I denne oppgaven skal vi

    Berit Reitan - 05.12.2013 14:26

  2. Rust

    Dette er et undervisningsopplegg fra naturfag.no som tar for seg fenomenet rusting og korrosjon gjennom utforskende aktiviteter.

    Berit Reitan - 22.12.2016 11:24