Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Maling av sylinder

    Eleven skal planlegge og gjennomføre maling av en sylinder. Eleven får utdelt datablad og en tegning av en sylinder med gitte mål. Deretter skal eleven regne ut overflaten av sylinderen og vurdere hvor mye maling som trengs for å male sylinderen to strøk. Eleven må ut fra romtemperatur beregne når andre strøk kan påføres. Det skal tas hensyn til verneutstyr og riktige arbeidsstillinger. Til slutt skal eleven skrive og levere et refleksjonsnotat.

    mailir10@student.uia.no - 06.02.2018 18:53