Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Beregn vekt (masse) av planskive (sveisebord)

    Beregninger av masse på planskive i verkstedet. Elevene bør jobbe i grupper på 2-3 elever hvor de kan drøfte funn og samarbeide om beregninger.

    Oppgaven er å beregne vekta av bordet ved hjelp av måling, beregning av volum og beregning av masse ved bruk av tabell fra verkstedshåndboka. Her får de gjennomgått formler for volum av sylinder og prisme, og finne tetthet i verkstedshåndboka for å beregne masse.

    Planskive

    harbre - 30.01.2013 15:08