Search page

Søket fant 2 resultater på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Troll A Gas Platform: Richard Hammond's Engineering Connections and Katie Malua's consert

    Pedagogisk god framstilling av prinsippene som ble bruk da man bygget Troll A plattformen. Eleven lærer at enkle prinsipper innen vitenskapen, oppdaget for lenge siden, ble brukt i stor skala under byggingen av Troll A plattformen. Hammon's illustrasjoner gir en "populistisk" yrkesretting av engelsk og god hjelp i undervisning av blant annet TIP materiallære og Byggfag (forskaling/mur). Språket er grunnleggende og tydelig nok uten teksting til at elevene får et grunnlag for en klassesamtale. Episodene er korte og det går lar seg bruke som variasjonsinnslag i undervisningen.

    Torleif Sleveland - 16.05.2013 10:16

  2. Rustforsøk TIP og BAT

    Forsøket går ut på å illustrere korrosjon i praksis. Dette gjøres ved å koble det opp mot yrkesgrupper som rørlegger, bilopprettere og betongfaget.

    12117001 - 07.11.2013 10:13