Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Massetetthet i forskjellige metaller

    Foto H. Breilid. Lisens: CC-by-sa

    Hensikten er at elevene skal gjøre volumberegninger ved hjelp av forskjellige måleredskap. De skal måle prismene og observere at de har forskjellig tetthet. Ved hjelp av formel for tetthet kan de beregne tettheten til forskjellige metaller. Dette kan så kontrolleres med oppgitte verdier i verkstedshåndboka eller vedlagt tabell.

    I forhold til regning som grunnleggende ferdighet dekker vi opp å beregne størrelser, volum og tetthet.

    harbre - 14.05.2013 10:02