Search page

Søket fant 2 resultater på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

  1. Milling - Turning - Drilling (Outline)

    Milling - Turning - Drilling (Outline)

    Truls Marius Sverd - 08.04.2014 11:30

  2. Læreplanar TIP

    Dette heftet samlar kompetansemåla til TIP Vg1, Industriteknologi Vg2, Arbeidsmaskiner Vg2 og Køyretøy Vg2. Det kan lette arbeidet med FYR, særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan vere relevante.

    pernille.sordal@t-fk.no - 14.04.2016 14:19