Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Quiz and Swap - Hand Tools

    Cooperative Learning opplegg. Elevene får et spørsmål hver utdelt. De utveksler spørsmål, har en kort dialog rundt svaret, bytter spørsmål og finner en ny partner.

    Håvard Karlsen - 11.11.2013 08:10