Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sykkelen

    Utgangspunkt for opplegg er skolens sykkelpark. Gjennomgang av sykkel med hensikt å lage en statusrapport som danner grunnlag for det videre arbeidet. Bestilling av deler. Utføre reparasjoner i henhold til rapport. Prøving testing av funksjon etter gjennomført reparasjon og justering.

    Opplegget kan involvere samtlige programfag og fellesfag på TIP Vg1.

    Roar Ellingsen - 09.02.2016 10:29