Search page

Søket fant 2 resultater på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tverrfaglig arbeid med motorblokk

    Tverrfaglig samarbeid med engelsk, norsk, matematikk og naturfag med utgangspunkt i tekniske tjenester Vg1, TIP.

    Læringsmål fra alle nevnte fag. Muntlige og skriftlige øvelser og vurdering.

    Lærer Michelle Weme - 19.02.2014 14:20

  2. Sykkelen

    Utgangspunkt for opplegg er skolens sykkelpark. Gjennomgang av sykkel med hensikt å lage en statusrapport som danner grunnlag for det videre arbeidet. Bestilling av deler. Utføre reparasjoner i henhold til rapport. Prøving testing av funksjon etter gjennomført reparasjon og justering.

    Opplegget kan involvere samtlige programfag og fellesfag på TIP Vg1.

    Roar Ellingsen - 09.02.2016 10:29