Search page

Søket fant 1 resultat på 0.048 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rapport fra PTF

    Eleven skal ta utgangspunkt i en aktivitet, en konflikt, en rutinesituasjon – en opplevelse der hun var nødt til å ta en avgjørelse der og da. Eleven skal også si noe om hvordan hun reagerte og hva hun gjorde. Situasjonen skal beskrives på en saklig og objektiv måte. Se vedlegg for forslag til mal for rapport.

    Rapporten skal leveres inn og vurderes med godkjent/ikke godkjent.

    Se også vedlegg for eksempel på praksisrapport med og uten kommentarer. Rapporten som tekst er ikke dårlig, men har forbedringspotensiale på innholdssiden.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 11.09.2013 17:38