Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Working with picture books

    Differensiert skriveoppgåve som tek for seg biletbøker. Elevane jobbar med kvar si biletbok og ser på korleis bilete og tekst er brukt, farge, uttrykksmåtar og balanse mellom tekst og bilete. Oppgåva dekkjer dei grunnleggjande dugleikane i lesing og skriving. Sluttproduktet er ein analysetekst.

    kribef - 13.05.2013 17:12