Search page

Søket fant 1 resultat på 0.045 sekunder.

Søkeresultater

  1. Trinn/nivå: Vg1 Elektro: Energy Everywhere Part 1.

    Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i teksten, lærer faglig vokabular knyttet til dette programområde.

    Arbeidsmetode: elever jobber individuelt og i små grupper (2-3 elever)

    Elevene aktiviserer forkunnskaper ved å tenke gjennom forskjellige typer av energi. Etterpå leser de teksten og jobber med skriftlige oppgaver individuelt eller i par, lærer faglige ord og uttrykk fra teksten

    anch0604 - 14.02.2014 15:04