Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Eating disorders

    Elevene lærer hva en spiseforstyrrelse er. De presenterer det de har lært gjennom en powerpoint i klasserommet.

    Janne Midttun Hedemann - 07.11.2013 09:49

  2. Role play - At the hospital

    Dette er et rollespill der elevene kan jobbe to og to. Den ene eleven er pasient på et sykehus, den andre eleven er sykepleier. Målet med dette opplegget er at elevene skal bruke og lære relevante ord og uttrykk som trengs når de har en engelskspråklig pasient.

    Janne Midttun Hedemann - 06.11.2013 15:35