Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. My dream house

    Opplegget gjennomføres i klasserommet. Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i teksten, lærer faglig vokabular knyttet til dette programområde gjennom å besvare gjennomtenkte innholdsspørsmål med tanke på progresjon.

    Basert på oppgave hentet fra læreverket Workshop ( Gyldendal) og bearbeidet av Marina Braathen, Skedsmo vgs.

    Julie Bjørnstad - 09.06.2016 15:17