Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Pastry Chef - video work

    Introduksjonsaktivitet til konditoryrket. Elevane jobbar med videoklipp der ein australsk konditorlærling fortel om yrkesvalet sitt, kva oppgåver ho har hatt som lærling og kva ein konditor typisk gjer. Elevane jobbar med vokabular og spørsmål knytt til videoklippet.

    kribef - 15.10.2013 13:42