Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Baker in the UK - Engelsk - NDLA

    Are you thinking of becoming a laboratory technician/assistant when you are finished at school? Would you consider working abroad in an English-speaking country after your training is completed? This interview will give you an idea of what it is like to work as a laboratory assistant in England.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 01.01.2014 14:43

  2. How do you handle the situation? - Restaurant and food processing

    Opplegget tek for seg ulike praktiske situasjonar som elevane kan møte på i arbeidslivet når det gjeld gjestebehandling og kundeservice. Det øver munnlege ferdigheitar, og elevane diskuterer i grupper ein aktuell situasjon og kjem fram til ei felles løysing på denne. Metodikken er rollespel/dramatisering, og med opplegget fylgjer det med 4 «situasjonskort», som elevane skal bruke.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 14.11.2012 14:23