Search page

Error message

  • MyCurriculum is not responding.
  • MyCurriculum is not responding.
  • MyCurriculum is not responding.
  • MyCurriculum is not responding.
  • MyCurriculum is not responding.

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. HMS - prosessorientert skriving - programfaguavhengig

    Undervisningsopplegget fokuserer på skriftlige ferdigheter og det faglige ordforrådet innenfor eget programområde - spesielt innen Helse, miljø og sikkerhet. Elevene skal arbeide etter prinsippene i prosessorientert skrivepedagogikk, og sluttproduktet skal være en sakprosatekst om HMS på egen jobb/praksisplass. Elevene skal selv arbeide videre med teksten etter første respons fra lærer, og så leveres det ferdige produktet, som blir vurdert med karakter. Opplegget inneholder lenker til en litterær tekst for inspirasjon og gir ideer til førskrivningsaktiviteter.

    Svein Anders Kvellestad - 24.01.2013 14:00