Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1

    I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 - 4 og 5 - 6. De grunnleggende ferdighetene for det enkelte målområde; språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur, er også delt inn i de samme karakternivåene.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.02.2015 15:19

  2. Lyttetekster i engelsk yrkesfag

    På denne siden finner du egne engelske lyttetekster for yrkesfag laget av Fremmedspråksenteret.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.05.2015 10:17