Search page

Søket fant 13 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Keep the Wheels Turning: Cycling in London

    Photo: Tatjana Berg. CC-by-nc-sa

    Pupils learn new vocabulary, watch and listen to a video clip from YouTube, prepare a short speech and write an instruction: How to Use Boris Bikes

    Tatjana Berg - 14.05.2013 11:12

  2. BBC - Skillswise - English

    BBC Skillswise enables adults to improve reading, writing and number skills. Level one and entry level three literacy and numeracy resources - worksheets, quizzes and games.

    Tatjana Berg - 13.05.2013 16:00

  3. Tool of the trade

    Eleven viser fram et verktøy elvene trenger i sin framtidige yrkesutøvelse etter prinsippet «show-and-tell».

    Bjarne Skuggen - 13.05.2013 16:56

  4. Tools and workshop

    Dette opplegget er ment for Elektro, men kan også brukes på TIP. Hvis opplegget skal brukes på TIP må verktøy og nettstedene tilpasses programfaget for TIP.

    Fokus i opplegget er at elevene skal kunne lære seg engelske navn på de verktøy som de bruker til vanlig. De skal også lære seg å søke opp slike navn på internett, på nettsteder der man kan forvente at en elektriker kan bruke. Til slutt skal man kunne visualisere sine arbeidsplasser gjennom å kunne oversette denne visualiseringen til skriftlig og så til muntlige oppgaver.

    ginarn - 04.12.2013 09:49

  5. Joan Baxter - Tapestry Artist

    Joan Baxter is a tapestry artist living in the highlands of Scotland offering work for both the private and public sectors as well as tapestry weaving courses.

    Anbefalt av Ingunn Abrehamsen DH lærer Godalen vgs.

    Torleif Sleveland - 14.01.2014 14:11

  6. Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1

    I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 - 4 og 5 - 6. De grunnleggende ferdighetene for det enkelte målområde; språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur, er også delt inn i de samme karakternivåene.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.02.2015 15:19

  7. Skills Workshop Contextual Resources

    Nettstad med ulike kontekstuelle læringsaktivitetar og undervisningsopplegg. Nettstaden er laga for å dekkje britisk læreplan, og har engelskspråklege elevar som mottakargruppe. Men det er mogeleg å velje nivå, t.d. L2. Sida har også valmoglegheiter innanfor ulike yrkes- og fagområde t.d. construction carpentry plumbing, electrical, electronics and technology, hairdressing and beauty therapy, health, social care, early years etc. 

    kribef - 25.02.2015 10:48

  8. Safety at Work: Tasks

    Oppgaver tilknyttet temaet sikkerhet på arbeidsplassen. Forskjellige oppgavetyper.

    Monica Nordeng - 09.09.2011 15:38

  9. The Moose and the Sparrow

    Innhold:

    Dette opplegget tar utgangspunkt i en litterær tekst, The Moose and the Sparrow av Hugh Garner, og er delt opp i tre faser med spesiell fokus på lese- og skrivestrategier. Metodene er utarbeidet av Skrivesentret og finnes i heftet «I Skrivende Stund».

    Fase 1 Førskriving og lesing: Tenkeskriving

    Alternativ 1: Tenkeskriving til et bilde eller tegning (5 minutter)

    Alternativ 2: Tenkeskriving til et bilde om person, sted og tid (10-15 minutter)

    ginarn - 14.05.2013 12:48

  10. BESØK UTANFRÅ

    Besøk av fagpersonar i klasseromet har stor verdi, utan omsyn til utdanningsnivå.

    Frode Løvik - 12.11.2013 14:16

  11. Tools in our workplace

    Elevene går rundt på verkstedet / sykesalen / elektrorommet og tar bilder av utstyret de bruker og ulike prosjekter de jobber med. Så lager de en presentasjon i Powerpoint, samt tar med seg rekvisitter, og fremfører og forklarer på engelsk.

    Bjarne Skuggen - 13.05.2013 15:37

  12. Eksamensforberedelse

    Dette er en oppgave som skal fungere som forberedelse for eksamen for elever i vg2 yrkesfag. Elevene skal i utgangspunktet gå igjennom oppgaven i grupper og lage en muntlig presentasjon for klassen. Hvis faglærer vil, så kan man også be om et skriftlig svar på oppgaven som kan brukes som vurderingsmateriale. 

    Oppgaven er laget med utgangspunkt at elever innenfor yrkesfag gjerne gjør det bra på eksamen hvis de kan finne den yrkesfagrettede oppgaven og anvende sin fagkunnskap på denne.

    Tid: 2-4 uker. 

    halsau@vgs.nfk.no - 14.04.2015 11:09

  13. Learn English Teens British Council

    British Council har lenge hatt ulike ressursar for elevar og lærarar innanfor britisk engelsk språk og kultur. Learn English Teens er særskilt tilpassa ungdommar, og har ulike aktivitetar og ressursar innanfor ulike tema og ferdigheiter. Fleire aktivitetar er interaktive og elevane får umiddelbar respons. 

    Hovudkategoriane er;

    kribef - 25.11.2015 14:25