Search page

Søket fant 16 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Språklab uten vegger

    SNAKKE: Dialogtrening, språklab uten vegger. Dette er såkalt «lukkede» hodesett som effektivt stenger ute lyd fra omgivelsene og tillater uforstyrrede samtaler. Dette er utprøvd lokalt på Åssiden. Man trenger et hodesett per elev. Hensikten er å styrke muntlig engelsk- eller norskkompetanse gjennom autentisk 1-1 dialog med via kommunikasjonsprogrammer som Skype.

    Målet er å innarbeide dette til en mer institusjonalisert/permanent praksis integrert i utvekslingsprogrammet. Bruke fagterminologi i norsk og engelsk. Alle skal få trening i muntlig praksis effektivt.

    19067302 - 19.02.2014 14:02

  2. Listening | GetEnglishLessons.com

    Listening activities, conversation lessons, songs, grammar with worksheets

    Tatjana Berg - 30.01.2014 13:09

  3. A Pig in a Poke or How to Complain Successfully

    The activities help practise basic skills: speaking and writing.

    Students play roles by complaining about a product or service.

    Next, the model text - a letter of complaint - is analysed in pairs and in class (the link )

    Finally, each student writes a letter of complaint.

    Tatjana Berg - 03.12.2013 21:08

  4. Tools and workshop

    Dette opplegget er ment for Elektro, men kan også brukes på TIP. Hvis opplegget skal brukes på TIP må verktøy og nettstedene tilpasses programfaget for TIP.

    Fokus i opplegget er at elevene skal kunne lære seg engelske navn på de verktøy som de bruker til vanlig. De skal også lære seg å søke opp slike navn på internett, på nettsteder der man kan forvente at en elektriker kan bruke. Til slutt skal man kunne visualisere sine arbeidsplasser gjennom å kunne oversette denne visualiseringen til skriftlig og så til muntlige oppgaver.

    ginarn - 04.12.2013 09:49

  5. New Company

    Dette er en type rollespill som oppfordrer til høy grad av muntlig aktivitet og samarbeid.

    Lillian Markussen - 23.04.2014 13:29

  6. Conversation Questions for the ESL / EFL Classroom

    The webside can be useful to create a good discussion situation in class, in groups or pairs.

     There are plenty of different topics with a set of questions there.

     

    Tatjana Berg - 23.01.2015 11:07

  7. Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1

    I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 - 4 og 5 - 6. De grunnleggende ferdighetene for det enkelte målområde; språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur, er også delt inn i de samme karakternivåene.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.02.2015 15:19

  8. Create your identity

    Elevene skal konstruere en engelskspråklig identitet. De skal lage et logisk liv til denne personen, formalia som navn, adresse, utdanning, jobb, familie, men også ta med hendelser. Elevene skal på "Blind Date" på kafé med sin person, og må forberede seg på å ha noe å snakke om fra livet sitt. De kan ha så mange forskjellige dater som tiden tillater.

    Læringsmål: Føre en samtale på engelsk. Bruke bakgrunnsstoff fra engelskspråklig verden i samtalen.

    Grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving, muntlig aktivitet, digitale ferdigheter.

    ginarn - 19.12.2013 09:09

  9. Describe the Picture

    Undervisningsopplegget er ei øving i å beskrive det dei ser på eit bilete. Elevane sit saman i par eller i små grupper og beskriv det dei ser på bilete. Dei andre prøvar å teikne det som blir fortalt. Elevane nyttar støttevokabular som preposisjonar, adjektiv osb. i tillegg til yrkesfagleg vokabular i beskrivingane. Opplegget dekkjer den grunnleggjande ferdigheiten innanfor munnleg kommunikasjon.

     

    kribef - 03.02.2015 14:05

  10. Extra! Extra! Read all about it!

    Elevane jobbar med kompetansemålet knytt til media, og sine respektive yrker (eller utdanningsprogram). I arbeidet øver elevane også digitale ferdigheiter, i leiting etter nyhende frå sitt fagområde. Dei øver skriving ved å skrive eit samandrag av nyhenda, og munnleg kommunikasjon ved å fortelje i klassen kva dei har funne ut. Opplegget er tenkt som ein klasseromsaktivitet utan formell vurdering.  

    kribef - 22.01.2015 10:37

  11. Presentation of my future profession

    Arbeidsark med stikkord til innhold i muntlig presentasjon av yrke knyttet til eget utdanningsprogram. (Kan også benyttes til skriftlig presentasjon)

    krilin - 23.10.2013 15:51

  12. Electric Dreams: Gadgets from the Past

    In the BBC documentary Electric Dreams, a British family and their home are stripped of all modern technology to live a life of decades past. They start out in the year 1970, and for each new day (= new year), they are given new technology that was launched that particular year. We follow the family through three decades and three episodes (one hour each): the 1970s, the '80s and the '90s.

    jannike.berger@skoyenasen.gs.oslo.no - 10.02.2015 16:51

  13. Eksamensforberedelse

    Dette er en oppgave som skal fungere som forberedelse for eksamen for elever i vg2 yrkesfag. Elevene skal i utgangspunktet gå igjennom oppgaven i grupper og lage en muntlig presentasjon for klassen. Hvis faglærer vil, så kan man også be om et skriftlig svar på oppgaven som kan brukes som vurderingsmateriale. 

    Oppgaven er laget med utgangspunkt at elever innenfor yrkesfag gjerne gjør det bra på eksamen hvis de kan finne den yrkesfagrettede oppgaven og anvende sin fagkunnskap på denne.

    Tid: 2-4 uker. 

    halsau@vgs.nfk.no - 14.04.2015 11:09

  14. HSE & Hazards In The Workshop

    This oral activity comprises different hazards for welders in a workshop. Lack of safety gear and health hazards can be discussed. These pictures are perfect for any vocational test or an oral English exam for welders. This oral activity can also be used for creative writing. Enjoy!

    Health hazards

    Gunta Dale - 17.11.2015 16:08

  15. UN's sustainable development goals

    I desember 2015 presenterte FN sine bærekraftsmål for dei neste 15 åra, med 17 mål for ei meir bærekraftig framtid. I dette undervisningsopplegget jobbar elevane med desse måla, sett opp mot ein global samanheng så vel som yrkesområdet sitt. Elevane jobbar i par eller grupper med kjelder, og problemløysing. I oppgåva får elevane øvd munnleg kommunikasjon, kjeldekritikk og argumentasjon.

    kribef - 25.01.2016 10:47

  16. ActivePupils

    Kjære kollega,

    Som mangeårig språklektor, og nå rektor, vil jeg gjerne dele med deg og dine engelsklærere mine 200 lærerike og humoristiske rollespill til engelskundervisningen på 5.-10. trinn og i v.g.s. Rollespillene er gratis og ligger på ActivePupils.com.

    ---------------------

    Torleif Sleveland - 04.02.2016 13:45