Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. The chainsaw

    Elevane øver vokabular knytt til vedlikehald og trygg bruk av motorsag. Dette er førebuing til ein munnleg instruksjon i korleis vedlikehalde og bruke motorsag på ein trygg måte. Elevane får øving i yrkesretta vokabular og øver munnlege ferdigheiter. 

    kribef - 19.01.2015 11:19