Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Verktøy - navn og bruk på engelsk

    Eleven tar utgangspunkt i verktøkassen sin og velger ut 10 ulik verktøy.Eleven skal så forberede å kunne si hva vektøyene heter og hva de brukes til, samt at de forklarer farene rundt bruken (HMS) på engelsk.

    Dette undervisningsopplegget er primært laget for å yrkesrette en engelsktime for en Vg1 elektrofagsklasse.

    kjell.inge.holthe@gmail.com - 01.03.2016 19:37