Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sketch up tegneprogram

    Mål: Tilegne seg nok teknisk språk på engelsk til å kunne bruke programmet tilfredsstillende (funksjonalitet)

    Relevans: Elevene trenger å kunne bruke og forstå data/tegne-programmet senere til yrkeslivet.

    Beskrivelse: Faglærer går inn i engelsktimene med programmet og fellesfaglærer bruker tiden til å oversette tekniske ord sammen med elevene, slik at de får et godt nok teknisk ordforråd til å kunne bruke programmet. Programmet finnes bare på engelsk og derfor må elevene ha et godt nok ordforråd til å kunne bruke programmet.

    harald.natvik@hfk.no - 17.11.2015 15:28