Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. BBC Radio 4 Excess Baggage - podcast

    Podcasten tek føre seg ulike tema innanfor reiseliv. Ein del av podcast-episodane handlar om destinasjonar, medan andre handlar om reisemåtar og ulike opplevingar som t.d. familiereiser eller villmarksreiser. Podcastane varer om lag 30 minutt, og nokre tek føre seg ulike tema, medan andre fokuserer berre på eitt tema. Podcastane fungerer godt som lytteøving, i tillegg til at elevane får trening i ulike dialetar og variantar av engelsk. 

    kribef - 18.12.2014 09:51