Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Car Stuff - podcast

    Lenkja er til ein amerikansk podcast som tek føre seg ulike bil- og køyretøyrelaterte tema. M.a. snakkar dei om historia til ulike køyretøyprodusentar (t.d. Honda), ulike bil- og motorsykkelmodellar, racing og How it works-tips som t.d. korleis køyre i snø. Podcastane varer frå om lag 30 minutt til 60 minutt alt etter tema. Passar godt til køyretøy-klassar.

    kribef - 05.02.2015 13:28